Canolfan Mileniwm Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru yng nghalon Bae Caerdydd yw cartref cenedlaethol Cymru i’r celfyddydau perfformio. Fel un o brif atyniadau diwylliannol y DU ac yn gartref i wyth sefydliad preswyl, mae’r gyrchfan Gymreig yma yn llwyfan i sioeau cerdd, opera, ballet, syrcas a dawns gyfoes ochr yn ochr â darparu Strategaeth Dysgu Creadigol ac Ymgysylltu ledled Cymru sy’n anelu at godi dyhead pob person ifanc yng Nghymru. Mae rhaglen gyfranogol uchelgeisiol y Ganolfan (wmc.org.uk/cymrydrhan) yn ceisio agor y celfyddydau i gynifer o bobl na fyddai’n cael y cyfle fel arall. Mae profiadau celfyddydol unigryw fel hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ledled Cymru a thu hwnt.

Creu Ysbrydoliaeth i Gymru, Creu Argraff ar y Byd.

Gan anelu at fod yn wir ffwrnais awen fel y dywedir yn ein harysgrif fyd-enwog, mae’r Ganolfan yn ymroddedig i weithio â phobl o bob oed yn ei chymuned amrywiol, bod yn agored i bawb a chreu cynyrchiadau arloesol i arddangos diwylliant, treftadaeth a chreadigrwydd i’r byd.

Darllenwch fwy am Ganolfan Mileniwm Cymru yma yganolfan.org.uk