Y penwythnos

Ymddangosodd cast o fwy na 3,500 yn cynnwys 118 o artistiaid cylchoedd hwla, 15 o sglefrolwyr, 12 band, 51 o berfformwyr syrcas, 17 llwynog ardderchog, côr o 800, y Prif Weinidog, Carwyn Jones ac eirinen wlanog enfawr yn nigwyddiad celfyddydau mwyaf erioed Cymru, Roald Dahl’s City of the Unexpected, ym mis Medi 2016. Wedi’i gynhyrchu gan Ganolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales gyda’r cyfarwyddwr Nigel Jamieson, roedd dathliad mawr Caerdydd o’i fab pwysicaf yn anelu at roi’r ddinas ar y map rhyngwladol, a rhoddwyd penwythnos i’w gofio i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr am genhedlaeth…