Cyflwynir Roald Dahl’s City of the Unexpected i chi gan…

Cyflwynir gan ...

Wales Millennium Centre

Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd yw cartref cenedlaethol Cymru i'r celfyddydau perfformio. Fel un o brif atyniadau diwylliannol y DU a chartref i wyth o bartneriaid preswyl, mae'r gyrchfan Gymreig hon yn rhoi llwyfan i sioeau cerdd, opera, bale, syrcas a dawns gyfoes ochr yn ochr â'r rhaglen fwyaf o berfformiadau sy’n rhad ac am ddim yn y DU. Gan ddyheu i fod yn ‘ffwrnais awen’ fel y disgrifiwyd hi yn ei harysgrif byd-enwog, mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i weithio â phobl o bob oed yn ei chymuned amrywiol.
“Bringing the best of the world to Wales and showcasing the best of Wales to the world.”
Trwy raglen uchelgeisiol o waith Dysgu Creadigol a Chysylltu â'r Gymuned (wmc.org.uk/takepart), mae'r Ganolfan yn gwneud y celfyddydau yn hygyrch i gymaint o bobl na fyddent fel arall efaillai wedi cael y cyfle. Mae'r profiadau artistig unigryw hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ledled Cymru a thu hwnt, gan ddefnyddio creadigrwydd i godi dyheadau. Darllenwch fwy yma: wmc.org.uk

National Theatre Wales

Cymru yw ein llwyfan: ei choedwigoedd, ei thraethau, ei hawyrendai a’i threfi ôl-ddiwydiannol, ei neuaddau pentref a’i chlybiau nos. Mae hwn yn fan ymgynnull i feirdd sy’n adrodd straeon, i weledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau.
“If you’re looking for something completely different, National Theatre Wales can be guaranteed to deliver it.” The Guardian (Dec 2015)
Rydym yn cydweithio ag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr yn yr iaith Saesneg wedi’i gwreiddio yng Nghymru a chanddi apêl ryngwladol. Ewch rownd y gornel i gael hyd inni, neu tu draw i’r mynydd neu i’ch gardd gefn ddigidol. Darllenwch fwy yma: nationaltheatrewales.org
Cyfarwyddwr Creadigol Nigel Jamieson
Dylunydd Cynhyrchu Dan Potra
Cyfarwyddwr Symud Torfol Jeanefer Jean-Charles
Goruchwyliwr Cerddoriaeth David Mahoney
Cyfarwyddwr Cyfranogiad John Norton
Cyfarwyddwr Cyswllt Matilde Lopez
Cyfarwyddwr Cyswllt Lina Johansson
Cyfansoddiad Gwreiddiol Patrick Dineen
Cerddoriaeth a Geiriau Gwreiddiol Daf James
Dylunydd Sain Mike Beer
Dylunwyr Taflunio Rob and Matt Vale, Illuminos
Dylunydd Digidol, The Bulletin Matt Wright 
   
Cynhyrchydd Cyswllt Sarah Cole
Rheolwr Cynhyrchu Jacob Gough
Cydlynydd Cynhyrchu Jenny Skiven
Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol Dyfan Rhys
   
Dylunydd Cynorthwyol Saz Moir
Goruchwyliwr Gwisgoedd Llinos Griffiths
Cynorthwyydd i’r Cyfarwyddwr Symud Torfol Chloe Loftus
   
Awdur, The Bulletin Mark Williams
Dylunydd gwe, The Bulletin Proper Design
   
Rheolwr Llwyfan y Cwmni Alison Palmer
Rheolwr Llwyfan Lisa Hall and Fiona Curtis
Galwyr y Sioe Gemma Thomas and Matt Jones
Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Suneeda Maruthiyil
   
Cyfarwyddwr Sgrîn Med Parri
   
Rheolwr Prosiect Marchnata a Chyfathrebu Sarah Vining 
   
Cydlynydd Darlleniadau Henry Widdicombe
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Jac Moore a Charlotte Lewis
Cynorthwydd Darlleniadau Poppy Sturgess
Cynorthwydd Dylinio Darlleniadau Kitty Callister
Cynorthwydd i'r Cyfarwyddwr Symud Torfol Natasha Khamjani
Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Cynorthwydd i'r Cynhyrchydd Cyswllt Meg Hastings
   
Dylunydd Golau Ceri James
Rheolwyr Safle Lleoliadau Matt Davies, Andy Thomas, Ange John 
   
Adran Creu Gwisgoedd Louise Edmunds, Helen Ogmonovich, Amy Barrett
Gwneuthurwr Mygydau a Goruchwyliwr Pypedau Laura Martin
   
Tîm Sain Lewis Jones, Dan Macintosh, Jon Cox
 
Swyddog Iechyd a Diogelwch Gareth Owen
   
Castio Plant Shelley Norton, Shelley Norton Stage School and Management 
   
Cydlynydd y Côr Sue Lay
   
Cydlynydd Castio Heather Jones
Cynorthwywyr Castio Ben Tinniswood and Rachel Brown
   
Rheolwr Blaen Tŷ Auriel Martin
   

Tîm Cyfranogiad

Gweithdai E-Parrots Paul Granjon
Gweithdai Jariau Breuddwydion Ruth Stringer 

Partners

Heddlu De Cymru
Cyngor Dinas Caerdydd
Gwasanaeth Tân De Cymru
Castell Caerdydd
Amgueddfa Genedlaethol Cymru

DIOLCH I

Y cyfranogwyr niferus sydd wedi rhoi o’u hamser i fod yn rhan o’r sioe

 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Dewi Sant 2 &amp Land Securities
Hoffi Branding and Web Design
St John's Ambulance
No Fit State Circus
CCYC
11th Hour Events
Holl leoliadau’r darlleniadau
Stadiwm y Principality
Kevin Smith
Bakehouse Productions
Dream Engine
Cardiff Theatrical Services
Llyfrgelloedd Caerdydd
Stage Sound Services
Stage Lighting Services
Paul Evans